Home Over SD Op Weg Pilots Partners Actueel Deelauto Contact

Maak een GRATIS proefrit!

ANWB Elektrisch Rijden Dag uitgesteld

I.v.m. de maatregelen rondom evenementen tijdens de coronacrisis, ging de eerder geplande ANWB Elektrisch Rijden Dag op zaterdag 25 april helaas niet door. Dit evenement wordt (voorlopig en afhankelijk van maatregelen) uitgesteld naar zaterdag 17 september 2020.

Locatie: Havenplein Zierikzee
Tijd: 10.00 – 16.00 uur

Minister Van Veldhoven te gast bij conferentie over slimme mobiliteit van Provincie Zeeland

SD Op Weg verzorgt sessie tijdens Conferentie Slimme Mobiliteit

Vorige week maandag (10 februari 2020) was het team van SD Op Weg aanwezig bij de Conferentie Slimme Mobiliteit van Provincie Zeeland in Theater de Mythe in Goes. Met bijna 250 bezoekers spraken gedeputeerde Harry van der Maas en Minister van Milieu en Wonen, Stientje van Veldhoven, over de toekomst van mobiliteit in Zeeland.

Mobiliteitsplatform SD Op Weg verzorgde een themasessie over de opgedane kennis, expertise en geleerde lessen van het afgelopen anderhalf jaar en hoe de lokale initiatieven, organisaties en vrijwilligers samenwerken aan een eilandelijk mobiliteitsnetwerk.

Foto: Suzan Fotografie

Complimenten tijdens nieuwjaarsbijeenkomst: ‘Wij zijn trots op Zeeuwen zoals jullie’

SD Op Weg vrijwilligers ontvangen een Zeeuws Compliment

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van Provincie Zeeland ontvingen SD Op Weg vrijwilligers Joost Loomans (Schoolbus Zonnemaire) en Hans Selter (Duinen van Haamstede) een Zeeuws Compliment van gedeputeerde Harry van der Maas.

Vrijwilligers zorgen voor slim vervoer

In Zeeland is het plezierig wonen, vindt gedeputeerde Harry van der Maas, en het moet plezierig blijven. Een goede bereikbaarheid is daarvoor essentieel. Twee projecten van het mobiliteitsplatform Schouwen-Duiveland op Weg leveren daaraan een bijdrage die zo waardevol is dat ze een Zeeuws compliment verdienen. Hans Selter nam dat in ontvangst namen de vrijwilligers van de Elektrische Deeltaxi Duinen van Haamstede, die ouderen in staat stelt te reizen. Het burgerinitiatief van de elektrische buurtbus in Zonnemaire werd vertegenwoordigd door Joost Loomans. ,,Dat is opgericht omdat we toen de basisschool dicht ging niet wilden dat er dertig auto’s achter elkaar naar Zierikzee gingen rijden.” Zeeland moet het hebben van slimme mobiliteit, aldus Van der Maas. ,,Jullie hebben bewezen dat het kan.”

Bron: PZC
Credits foto: Lex de Meester

Enquête over mobiliteit op Schouwen-Duiveland

Scholieren hebben jouw hulp nodig

Maud, Gianni en Ruben, drie VWO 6 scholieren van het Pontes Pieter Zeeman in Zierikzee, doen in hun Meesterproef onderzoek naar het verbeteren van mobiliteit op Schouwen-Duiveland.

Onderdeel van het onderzoek is een enquête onder alle inwoners van Schouwen-Duiveland. De enquête is ontwikkeld in samenwerking met Mobiliteitsplatform SD Op Weg.

De scholieren doen een beroep op jou! Wil jij als inwoner van Schouwen-Duiveland en ontvanger van deze nieuwsbrief de enquête invullen en verspreiden aan relevante relaties? De invultijd zal ongeveer 5 minuten bedragen. Alvast bedankt!

Ga naar de enquête >

Onderzoek naar haalbaarheid van e-bikes

Scholieren aan de slag voor een bereikbaar Schouwen-Duiveland

Maud, Gianni en Ruben, drie VWO 6 scholieren van het Pontes Pieter Zeeman in Zierikzee, gaan in hun Meesterproef onderzoek doen naar de haalbaarheid van E-bikes als deelmobiliteit op Schouwen-Duiveland. De komende maanden gaan zij, op basis van hun Plan van Aanpak, daarmee aan de slag.

Deelauto pilot

Fioole e-auto’s mobiliteitsaanbieder van SD Op Weg

Voor de deelauto pilots op Schouwen-Duiveland wordt Fioole e-auto’s uit Zierikzee de mobiliteitsaanbieder. Guido Fioole ziet elektrisch rijden als de toekomst en verdiept zich al langere tijd in elektrische voertuigen. Hij wilde dan ook graag de samenwerking aan gaan.

In het mobiliteitsaanbod zit het leveren van voertuigen, het verzorgen van inschrijvingen, trainingen en support omtrent de voertuigen. De deelauto pilots vormen een samenwerking van Stichting Duurzame Mobiliteit Zeeland, SD Op Weg, Fioole e-auto’s en (in de kernen Brouwershaven, Renesse en Zierikzee) Zeeuwland.

Gemeenteraad gaat akkoord met Plan van Aanpak SD Op Weg

In september werd het Plan van Aanpak voor het Mobiliteitsplatform SD Op Weg behandeld in de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland. Met de aanscherping van een aantal beslispunten (via een amendement) werd het Plan van Aanpak goedgekeurd en werd budget toegekend.

De gemeenteraad was positief over de ontwikkelingen en de energie die er lokaal is voor het gezamenlijk oppakken van mobiliteitsinitiatieven. Dit betekent dat er een ‘go’ is om de komende 1,5 jaar de schouders te zetten onder het helpen op- en doorstarten en verder verbinden van pilots. Voor de definitieve keuze van de organisatievorm van SD Op Weg en budget voor nieuwe pilots volgen nieuwe raadsvoorstellen.

Opsteker van New Mobility Foundation & Elevent Floawers Foundation

SD Op Weg ontvangt bijdrage voor delen van kennis & ervaring

Vrijdag 24 mei heeft Jos Rijk namens Mobiliteitsplatform SD Op Weg weer een mooie bijdrage ontvangen. Tijdens de ‘Goodgoan Tocht’ op de Veluwe werd de cheque symbolisch overhandigd door Jan Peter Balkenende, voorzitter van New Mobility Foundation. Samen met Eleven Floawers Foundation overhandigen zij SD Op Weg dit bedrag voor het verspreiden en delen van de kennis en ervaring die wordt opgedaan om daarmee vergelijkbare initiatieven op andere plekken in Nederland te ondersteunen.
SD Op Weg bedankt Jan Peter Balkenende en Geert Jan Baan van de New Mobility Foundation en de Eleven Floawers Foundation voor deze mooie bijdrage!

Balkenende overhandigt cheque voor mobiliteit op Schouwen-Duiveland

SD Op Weg ontvangt € 10.000 van New Mobility Foundation

Dinsdag 9 april overhandigde Jan Peter Balkenende, voorzitter van New Mobility Foundation, een cheque van € 10.000 aan het Mobiliteitsplatform SD Op Weg. SD Op Weg ontvangt deze bijdrage voor de verdere opstart en inrichting van het nieuwe mobiliteitsplatform op Schouwen-Duiveland.

De bijdrage aan SD Op Weg

Het bestuur van de New Mobility Foundation besloot SD Op Weg te steunen omdat dit project de mobiliteit en daarmee de zelfredzaamheid en gezondheid van kwetsbare groepen op Schouwen-Duiveland bevordert. De innovatieve en duurzame werkwijze waarop deze doelstellingen gerealiseerd wordt speelt daarbij een belangrijke rol.

Rode Kruis Schouwen-Duiveland zet schouders eronder

Doorstart pilot elektrische auto Duinen van Haamstede

De elektrische auto bij Duinen van Haamstede gaat weer rijden! Bij gebrek aan chauffeurs stond de buurtauto enige tijd stil. Maar inmiddels is het project nieuw leven ingeblazen. Het Rode Kruis afdeling Schouwen-Duiveland is, met steun van de bewonerscommissie van de Duinen van Haamstede en Energie Werkt voor SD, de trekker van de doorstart van dit mooie project. Een aantal partijen ondersteunt het project, waaronder Zeeuwland, Albert Heijn en camping de Julianahoeve. De bewoners van Duinen van Haamstede zijn zeer verheugd met deze doorstart!

Initiatief positief ontvangen in Brouwershaven

Start pilot deelauto’s Zeeuwland

Op 6 februari organiseerde de stadsraad in Brouwershaven een Mobiliteitsavond. Naast presentaties over het huidige OV aanbod en een doorkijk naar een toekomst met zelfrijdend vervoer, presenteerde SD Op Weg het plan van Zeeuwland om elektrische auto’s te gaan delen in Zierikzee, Kerkwerve en Brouwershaven. We lieten zien dat de inwoners van Schouwen-Duiveland samen 81 miljoen per jaar (!) uitgeven aan auto’s. En die auto’s staan 90% van de tijd stil. Als we elektrische voertuigen gaan delen, kan dat een stuk goedkoper, en daarnaast duurzamer en gemakkelijker. Ten slotte krijgen we dan een hoop ruimte terug in onze dorpen en steden. Na goede vragen uit de zaal ontstond er een leuk gesprek dat werd voortgezet tijdens de pauze én de borrel. SD Op Weg gaat samen met Zeeuwland, stadsraad Brouwershaven, autobedrijf Slager én stichting Duurzame Mobiliteit Zeeland proberen om de pilot in Brouwershaven vorm te geven.

Home 13
concept en realisatie: buro111