Arnoud Slagter (l.a.)Als mede-eigenaar van het communicatiebureau 10uur in het centrum van Zierikzee is Arnoud voor velen op Schouwen-Duiveland een bekend gezicht. Binnen SD Op Weg gaat hij de rol van secretaris vervullen. "Mobiliteit is belangrijk voor de leefbaarheid; voor jong en oud. Zeker op Schouwen-Duiveland. Dat in combinatie met duurzaamheid én de sociale component maakt SD op Weg een initiatief waar ik mij graag voor inzet."

Mary Dalebout (r.a.)Mary is op Schouwen-Duiveland betrokken geweest bij verschillende vrijwilligersinitiatieven en stichtingen, zoals het Rode Kruis, Natuur en Vogelwacht Schouwen-Duiveland, en samen met Jeffrey is zij betrokken bij het initiatief van de buurtauto in Burgh-Haamstede en vanaf nu dus ook als bestuurslid voor SD Op Weg. "Het is me overkomen vanwege het plezier dat ik met onze cliënten en vrijwillige chauffeurs ondervind met de Buurtauto en ik ontdek dat mobiliteit voor jong en oud in welke vorm dan ook heel belangrijk is."

Stella van Uffelen (r.v.)Met haar achtergrond en ervaring in natuur en duurzaamheid vervult Stella binnen SD Op Weg de rol van voorzitter. Naast haar huidige functie als Netwerk regisseur Veerse Meer voor Provincie Zeeland, is Stella ook op vrijwillige basis betrokken op Schouwen-Duiveland bij bijvoorbeeld de Stichting vrienden van het Stadsmuseum, Ladies Circle en Natuur en Milieu educatie Schouwen-Duiveland. "Mobiliteit is aan het veranderen, en om de leefbaarheid op Schouwen-Duiveland te vergroten is het naar mijn mening belangrijk om deze verandering vanaf onderop te regelen zodat het beter aansluit bij de wensen en behoeftes van de inwoners."

Met het aantreden van de bestuursleden en het oprichten van de stichting breekt een nieuwe fase aan voor SD Op Weg. In deze nieuwe fase wordt verder gegaan met datgene wat de afgelopen jaren is opgebouwd. En daarin staat het bestuur niet alleen. Zij kan nog steeds rekenen op de ondersteuning van Nathalie Goedhart en Marleen Cornelese, die de afgelopen jaren het gezicht waren van SD Op Weg. Gezamenlijk gaan de bestuursleden en de betrokkenen de aankomende periode aan de slag met hun missie, visie en concretisering van de ambities. Dit doen zij graag in samenspraak met alle partijen op Schouwen-Duiveland die zich inzetten voor (duurzame) mobiliteit. In het verleden hebben er al geslaagde platformsessies plaatsgevonden, waarbij veel ideeën en suggesties met elkaar gedeeld werden. We zouden dit binnenkort graag weer organiseren om gezamenlijk te komen tot een gedragen visie voor mobiliteit op Schouwen-Duiveland. Wij houden u hiervan op de hoogte!