Algemeen

Statutaire naam:   Stichting SD Op Weg

RSIN-nummer:   863731892

Contactgegevens 

Telefoonnummer:   06-24508111

Emailadres:   info@sdopweg.nl

Website:   www.sdopweg.nl

Postadres: Capelweg 21, 4325 BS Renesse

Doelstelling

Missie:

Door goede initiatieven een goed te geven en met elkaar te verbinden, werkt SD Op Weg gezamenlijk aan een duurzaam mobiliteitsnetwerk in de gemeente Schouwen-Duiveland.

Doelstelling:

Het verder op weg helpen van initiatieven met kennis, expertise, administratie en beheertaken van projecten rondom sociale, toeristische en zakelijke mobiliteit op Schouwen-Duiveland. Op deze manier kunnen we gezamenlijk de bereikbaarheid op Schouwen-Duiveland verbeteren. 

Verslaglegging

 

Bestuur 

Mevrouw S. van Uffelen (Voorzitter)

De Heer A. Slagter (Secretaris)

De Heer J. van Doorenmalen (Penningmeester)

Mevrouw M. Dalebout (Bestuurslid)

Beloning

De leden van het bestuur verrichten hun functie onbezoldigd.

Financiële verantwoording

De stichting SD Op Weg is maart 2022 opgericht, waardoor de financiële verantwoording over 2022 verwacht wordt begin 2023.