'Vervoer voor iedereen; duurzaam, sociaal en fijnmazig.' Dat is de visie die jaren geleden voor het platform SD Op Weg de basis was voor de bijeenkomsten over vervoer op Schouwen-Duiveland. 

Het is lang geleden dat we een inhoudelijke bijeenkomst hebben georganiseerd. De laatste bijeenkomst ging over de ontwikkelingen van het openbaar vervoer en specifiek de hub op Haamstede. De tijd en de ontwikkelingen rondom vervoer op Schouwen-Duiveland vragen om een intensivering van onze platformbijeenkomsten. Daarom vindt er op 18 juni in Zonnemaire een nieuwe platformbijeenkomst plaats. Dit keer over sociaal en duurzaam vervoer op ons eiland.  Het doel van deze bijeenkomst is het delen van kennis om zo samen een nieuwe stap te zetten richting sociaal en duurzaam vervoer op Schouwen-Duiveland.