Het flexibele vervoer zoals: de Flex (flextaxi), deelauto, Buurtbus, vrijwilligersinitiatieven, meerijdafspraak en doelgroepenvervoer zijn de noodzakelijke aanvulling in het nieuwe systeem om op je bestemming te kunnen komen. De bekendere succesvolle vrijwilligersinitiatieven op Schouwen-Duiveland zijn de Buurtauto en de Schoolbus.
 
Het doel van de Platformbijeenkomst was om kennis te delen en samen een nieuwe stap te zetten richting sociaal en duurzaam vervoer op Schouwen-Duiveland. De betrokken partijen gingen gezamenlijk opnieuw op zoek naar een win-winsituatie door de behoefte, wensen en ontwikkelingen op Schouwen-Duiveland in kaart te brengen.
 
Ron de Bruin van de Provincie Zeeland en Stephan Lammerts van Taxi de Vlieger gaven inzicht in de ontwikkelingen rond het OV en WMO vervoer. Samen met de verschillende wensen en behoeften van de aanwezige partijen leidde dit tot veel gesprekstof, verbinding en concrete oplossingen. Zo werd de behoefte geuit om vrijwilligersinitiatieven te ontzorgen als het gaat om onderhoud van het materieel.
En vond er een verkenning plaats om vervoerscapaciteit optimaal in te zetten door verschillende doelgroepen te combineren en ook zo min mogelijk stilstaande voertuigen (groepsvervoer) te hebben op het eiland.
 
Er werd een samenwerking verkend tussen zorgpartijen, Buurtauto en Taxi de Vlieger voor een bus waarmee zowel de toekomst van de Buurtauto, als de behoefte van zorgpartijen kan worden geborgd. Op welke wijze kan een samenwerking met een van de vrijwilligersinitiatieven voorzien in vervoer voor natuurbelevingsactiviteiten voor scholen op Schouwen-Duiveland?
 
De succesvolle bijeenkomst leidde tot verbinding en kennisdeling, maar tegelijk is er ook een behoefte voor een vervolg. Die zal er zeker komen na de zomer.