Als tussenstap naar de regionale mobiliteitsstrategie leggen Gedeputeerde Staten nu richtinggevende keuzes voor. Centraal daarin staat om budgetten en ontwikkelkracht te gaan bundelen. Samen werken voor de reiziger, over verschillende vormen van mobiliteit heen. Samen steken gemeenten en provincie jaarlijks 30 miljoen euro in openbaar vervoer en doelgroepenvervoer. Door slimmere koppelingen te maken kan er meer kwaliteit voor de reiziger worden geboden.

Vijf richtinggevende keuzes

De vijf richtinggevende keuzes zetten in op de opbouw van een netwerk van flexibele fijnmazige mobiliteitsoplossingen, zoals deelmobiliteit en (vrijwillige) taxidiensten in combinatie met snelle buslijnen. Via een in te richten mobiliteitscentrale Zeeland willen we het aanbod van mobiliteit vanuit één organisatie coördineren en zo goed mogelijk laten aansluiten op de vraag van de reiziger. De mobiliteitcentrale krijgt een ontwikkelrol waarbij bus, taxi, deelmobiliteit en vrijwilligersconcepten allen een plekje krijgen en meer uitwisselbaar worden. Tevens kan de mobiliteitscentrale er voor zorgen dat de reiziger via apps en een telefooncentrale reizen makkelijk kan plannen, boeken en betalen. Om flexibele fijnmazige systemen en snelle bussen goed met elkaar te verbinden is een Zeeuwse aanpak van OV-knooppunt ontwikkeling in combinatie met kleinere mobiliteitshubs rondom laadvoorzieningen randvoorwaardelijk, net als het delen van mobiliteitsdata (vraag van de reiziger, aanbod van mobiliteit en beschikbaarheid infrastructuur). Tevens gaan we vanaf 2021 in het living lab proefprojecten opstarten om innovaties in mobiliteit uit te proberen.

Welke kansen en uitdagingen liggen er voor Schouwen-Duiveland?

Via SD op weg loopt Schouwen-Duiveland al voorop als het gaat om het toepassen van flexibele fijnmazige mobiliteitsconcepten zoals de schoolbus, deelauto’s en het busje van de duinen van Haamstede. Mooie samenwerkingen zijn opgezet tussen overheden, instellingen, ondernemers en bewoners, waarbij de reiziger centraal staat. Schouwen-Duiveland is dus al goed op weg binnen de richtingen die we in Slimme mobiliteit willen inzetten. De komende jaren kunnen we nog meer van dit fijnmazige flexibele concepten uitproberen. Tevens willen we aan de slag met de aanleg van OV-knooppunten en mobiliteitshubs met (snel)laadvoorzieningen. Omdat de reiziger centraal staat is het tevens belangrijk om deze nieuwe mobiliteit aan te bieden via slimme apps die alle vormen van mobiliteit met elkaar gaan verbinden.

Oproep aan de partners van SD Op Weg

Zet door op de ingeslagen weg. Blijf samenwerken met partijen op het eiland, maar zoek ook verbinding met andere regio’s. Deel leerervaringen, communiceer successen en kijk naar goede voorbeelden uit andere regio’s. Voeg nieuwe mobiliteitsconcepten toe en ga aan de slag met knooppunt ontwikkeling. Vanuit het Zeeuwse netwerk zijn er vele partijen die willen meedenken en leren van jullie ervaringen. Ten slotte willen we graag dat ook de flexibele fijnmazige concepten planbaar en boekbaar worden via de Mobiliteitscentrale Zeeland, zodat de verbondenheid en bekendheid van de diverse systemen nog beter wordt. Meedenken over hoe we dit samen het beste kunnen organiseren wordt zeer gewaardeerd.

Meer weten over de Zeeuwse Mobiliteitsstrategie?

Kijk op op website van Provincie Zeeland