SD Verbindt

SD Verbindt werkt aan de leefbaarheid in de kernen

Een aantal partijen slaan de handen ineen om te werken aan een slim, elektrisch en fijnmazig vervoersnetwerk dat ouderen uit hun isolement verlost. 

Aanvullend op de vele mooie initiatieven die er al zijn op het eiland, werkt SD Verbindt aan het creëren van impulsen in de kleine kernen en het aanbieden van mobiliteit voor ouderen en leefbaarheidsdiensten in wijken en kernen. 

Lees verder

Duurzame toekomst voor het Transferium in Renesse

Het Transferium in Renesse is al jaren het uitgangspunt voor inwoners en gasten die op zoek zijn naar een parkeerplaats of busvervoer. Door verschillende partijen wordt onderzocht op welke wijze het mobiliteitsaanbod op het Transferium nog efficiënter en duurzamer kan worden georganiseerd op basis van de Mobility as a Service (MAAS) principes, om zich uiteindelijk te vormen tot een duurzame mobiliteitshub. 

Bekijk de pilots